نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله نهایی مسابقات مناظره دانش آموزی استان یزد برگزار شد

مرحله نهایی مسابقات مناظره دانش آموزی استان یزد برگزار شدبه منظور ارتقای مهارتهای اجتماعی دانش آموزان به ویژه مهارت تفکر نقادانه و سخنوری و توسعه ی فرهنگ گفت وگو وگسترش مباحثه مستدل ، اخلاقی و منطقی و تعالی نشاط علمی در محیطهای آموزشگاهی ،مسابقات ملی مناظره دانش آموزی با موضوع اثربخشی تربیتی محتوای مهارتهای تشکیلاتی  توسط سازمان دانش آموزی استان برگزارشد.در این رقابت از تیم های مناظره ی دختران دبیرستان فرزانگان حکیم زاده و ازگروه پسران دبیرستان نمونه دولتی ملک ثابت ناحیه یک یزد موفق وبه مرحله کشوری راه یافتند.