نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم مسابقات علمی و عملکردی آموزگاران ابتدایی برگزار شد

مرحله دوم مسابقات علمی و عملکردی آموزگاران ابتدایی برگزار شد


14 بهمن 1395

به گزارش "پريسا جلاليان " كارشناس آموزش ابتدايي، مرحله دوم مسابقات علمی عملکردی معلمین ابتدایی ناحيه يك با حضور ۱۶۰نفر معلم درقالب ۲۶گروه در دبستان پسرانه معلم برگزار گردید".محمدحسن رادمنش "معاون آموزش ابتدايي به همراه هيئت همراه و "عبدالحمیدصابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه به همراه معاون آموزش ابتدایی و کارشناس روابط عمومی ناحیه یک از محل برگزاري آزمون بازديد و از آرامش و كيفيت برگزاري آزمون تشكر نمود.