نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله اول آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول برگزار شد

مرحله اول آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول برگزار شد


24 آذر 1395

مرحله اول آزمون بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول در 55 حوزه آزمون و با حضور قریب 12380نفر دانش آموزان پایه هفتم ، هشتم و نهم برگزار شد این آزمون با مجموع  100 سوال در دروس قرآن ، ادبیات فارسی ، عربی ، مطالعات اجتماعی ، زبان انگلیسی ، علوم تجربی ، ریاضیات و در زمان 120 دقیقه برگزار شد و کارشناسان مدیریت آموزش و پروش ناحیه یک بصورت منسجم از حوزه های امتحانی بازدید به عمل آوردند.