نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مدارس استان یزد برگزارشد

مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مدارس استان یزد برگزارشد


مراسم نمادین انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مدارس استان یزد با حضور دکتر محمد حسین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، کشفی ، دریجانی نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان در شورای آموزش و پرورش استان و مسئولین آموزش و پرورش از اداره کل و ناحیه یک و دو در دبستان یادگار امام ناحیه یک یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به شرایط و ضوابط کاندیدها و فرآیند برگزاری انتخابات شعار هفته پیوند اولیاء و مربیان را " مشارکت در مدرسه حق والدین است " بیان کرد .

" ابراهیم پیمان فر" افزود : ما باید بستر مشارکت خانواده ها را در تصمیم گیری ها و مسائل تعلیم و تربیت فراهم نماییم .

وی به مبحث آموزش خانواده اشاره کرد و گفت : محور اصلی برنامه های انجمن اولیاء و مربیان موضوع آموزش خانواده می باشد که در این زمینه برای کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه نیاز به تقویت نظارت خانواده ها می باشد که این تقویت از مسیر انجمن اولیاء و مربیان با حضور خانواده ها در دوره های آموزش خانواده محقق خواهد شد .

دکتر محمد حسین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به عنوان سخنران ویژه این مراسم به جایگاه خانواده در قانون اساسی اشاره کرد و گفت : انتخابات انجمن اولیاء و مربیان نماد مشارکت مردنم می باشد .

گفتنی است در این مراسم انتخابات با حضور پرشور والدین برگزارگردید و در پایان نمایندگان انجمن مشخص گردیدند.