نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم زنگ سپاس در متوسطه دوره دوم دخترانه بهادری

مراسم زنگ سپاس در متوسطه دوره دوم دخترانه بهادری


چهاردهم اردیبهشت 1395

نواختن زنگ سپاس و تقدیر استاندار یزد از مقام  معلم به همراهی جمعی از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان و ناحیه، و اهدای شاخه گل به دبیران