نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع و معارفه کارشناس مسئول پشتیبانی برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه کارشناس مسئول پشتیبانی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، مراسم تودیع و معارفه کارشناس مسئول پشتیبانی با حضور اعضای شورای توسعه مدیریت برگزار شد.
در این مراسم از زحمات جناب آقای اکبر صادقی تجلیل شد و جناب آقای معصومی به عنوان کارشناس مسئول پشتیبانی معرفی شد.