نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تودیع و معارفه مسئولین حوزه پرورشی برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه مسئولین حوزه پرورشی برگزار شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، مراسم تودیع و معارفه مسئولین حوزه پرورشی و فرهنگی  با حضور محمد معینی معاون سابق پرورشی ناحیه یک و اعضای شورای توسعه مدیریت برگزار شد.
در این مراسم از زحمات خانم قاسمی تجلیل شد و آقای برزگر به عنوان کارشناس مسئول قرآن، عترت و نماز معرفی شد.
همچنین از زحمات آقای ابویی تقدیر شد و خانم حسینی به عنوان کارشناس بهداشت معرفی شد.
در این مراسم از زحمات آقای امید علیپور تجلیل شد و خانم تقی نژاد به عنوان کارشناس قرآن، عترت و نماز معرفی شد.