نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از والدین دانش آموزان در دبستان دخترانه الزهراء

مراسم تجلیل از والدین دانش آموزان در دبستان دخترانه الزهراء


بیست و نهم اردیبهشت 1395

مراسم تجلیل از والدینی که در طول سال تحصیلی همکاری صمیمانه ای در زمینه های علمی ، فرهنگی ، تربیتی داشتند با حضورمسئولین آموزش و پرورش ناحیه