نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از مدارس برتر پروژه مهر 95 ناحیه یک برگزار شد

مراسم تجلیل از مدارس برتر پروژه مهر 95 ناحیه یک برگزار شدبه گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک، مراسم تجلیل از مدارس برتر در پروژه مهر 95 با حضور مدیران تمام مقاطع تحصیلی در محل سالن اندیشه این مدیریت برگزار شد.

در ابتدای جلسه "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه و دبیر اجرایی پروژه مهر ناحیه یک به بیان گزارشات از پروژه مهر95 پرداخت. وی افزود در مجموع 136 مدرسه حائز رتبه های استانی و ناحیه ای شده اند که از تمام مدارس با اهدای لوح سپاس و اعطای تشویقی تجلیل شدند .از یازده طرح نمادین پروژه مهر95 ، 6 طرح: ( جشن غنچه ها - جشن مقاومت - جشن بچه های رنگین کمان - جشن جوانه ها - طنین بانک توحید و جشن شکوه دانش) در ناحیه یک برگزار شد و از مدارس مجری هم قدردانی به عمل آمد.

در ادامه جلسه "محمود زارع"معاون آموزش متوسطه اداره کل و "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک هر کدام جداگانه به ضرورت و اهمیت پروژه مهر پرداختند.سپس "زارع" نشان و تندیس رتبه یک و برتر پروژه مهر 95 را که ناحیه یک با شایستگی کامل در ارزیابی نهایی اداره کل  کسب نموده را به رییس و دبیر اجرایی پروژه مهر 95 اهدا نمود.

در حین اجرای برنامه از زحمات "لیلی نورالدینی"کارشناس اسبق روابط عمومی ناحیه یک و رییس دفتر فعلی مدیرکل آموزش و پرورش استان تجلیل به عمل آمد.