نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از خیر مدرسه ساز در دبستان دخترانه صغری کوچک

مراسم تجلیل از خیر مدرسه ساز در دبستان دخترانه صغری کوچک


پانزدهم اردیبهشت 1395

در حضورجمعی از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان و ناحیه از خیر مدرسه ساز "صغری کوچک زاده " مراسم تجلیل بعمل آمد