نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از خیر مدرسه ساز در دبستان دخترانه شاهد حسین و فاطمه

مراسم تجلیل از خیر مدرسه ساز در دبستان دخترانه شاهد حسین و فاطمه


پانزدهم اردیبهشت 1395

در این آموزشگاه با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه وجمعی از مسئولین از"دکتر امراللهی " تجلیل وقدردانی بعمل آمد