نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم باشکوه جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی ناحیه یک یزد

مراسم باشکوه جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی ناحیه یک یزد


سی و یکم شهریورماه 1395

دبستان دختر انه 22 بهمن

دبستان پسرانه دکتر سید محمد بهادری

دبستان دخترانه رهبر

دبستان دخترانه دور اول عالیه جبروتی

 دبستان پسرانه زرین مقدم

 دبستان دخترانه معلم

دبستان دخترانه احمد کاظمی

دبستان دخترانه شهید اسلامپور

دبستان دخترانه قرآنی فاطمیه پاپلی

دبستان پسرانه دکتر سید محمد بهادری

دبستان پسرانه 12 بهمن

دبستان دختر انه نور ایمانی

دبستان دختر انه عالیه جبروتی 2