نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر دبستان نورایمانی معرفی شد

مدیر دبستان نورایمانی معرفی شد


دهم شهریورماه 1395

با نزدیک شدن به پایان تعطیلات تابستان و نائل آمدن مدیر دبستان دخترانه نور ایمانی به کسوت بازنشستگی ، از خدمات ارزنده اشرف السادات موسوی قدردانی و مریم نیکزاد به عنوان مدیر جدید آموزشگاه مذکور معرفی شد .