نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر دبستان نورایمانی معرفی شد

مدیر دبستان نورایمانی معرفی شد


دهم شهریورماه 1395

با نزدیک شدن به پایان تعطیلات تابستان و نائل آمدن مدیر دبستان دخترانه نور ایمانی به کسوت بازنشستگی ، از خدمات ارزنده اشرف السادات موسوی قدردانی و مریم نیکزاد به عنوان مدیر جدید آموزشگاه مذکور معرفی شد .