نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک در جلسه شورای دبیران شاهد شهید حیدری

مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک در جلسه شورای دبیران شاهد شهید حیدری


بیست و سوم شهریورماه 1395

در راستای اهداف پروژه مهر 95 ، اولین جلسه ی شورای دبیران دبیرستان شاهد شهید حیدری با حضورمدیر آموزش و پرورش ناحیه و جمعی از دبیران ،مشاوران و کادر اجرایی آموزشگاه  در موسسه خیریه دنیای  آرزوها تشکیل شد .