نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران مراکز پیش دبستانی در کلاس آموزشی شرکت کردند

مدیران مراکز پیش دبستانی در کلاس آموزشی شرکت کردند


نهم شهریورماه 1395

به منظور تحقق اهداف پروژه مهر و با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدد ،  مديران منتخب مراكز پيش دبستاني ناحيه يك در جلسه توجيهي طرح سنجش نوآموزان که در سالن رسوليان آموزش و پرورش استثنايي تشکیل شده بود ، شرکت کردند