نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران جدید تعدادی از مدراس مقطع متوسطه منصوب شدند

مدیران جدید تعدادی از مدراس مقطع متوسطه منصوب شدندطي مراسماتي با حضور "کاظم غلامپور" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک و "محمود سليميان" كارشناس مسئول حراست ناحیه و"رضا سرتیپ زاده"کارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه و "ناصر کریمی" کارشناس مسئول آموزش فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه یک از تعدادی مدیران متوسطه و هنرستان ناحیه یک که به کسوت بازنشستگی نائل آمدند و یا منتقل شدند در محل آموزشگاه هایشان تقدیر و تجلیل به عمل آمد .

در متوسطه دوره دوم:

خانم "پوران فربد" مدير ايثارگران الزهرا،خانم "زينب واعظ زاده " مدير بي بي صغري ميرحسيني،"خانم بي بي مهديه ميرجليلي " مدير ام سلمه و "آقاي عباسعلي ميرجليلي "مدير شهيد علي اصغر مير جليلي منصوب شدند و از زحمات خانم ها "مهناز دهقاني"،"بي بي طيبه اميني"،"طيبه غدير"، "آقاي سيد عليرضا ميرجليلي" تقدیر شد .

 در مقطع هنرستان:

خانم "طاهره کریمی"به عنوان مديرهنرستان کاردانش پانزده خرداد معرفي و از زحمات خانم "طاهره ملک پور"  تقدير و تشكر شد .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک براي همه مدیران محترم آرزوي موفقيت و سربلندي دارد.