نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک با رئیس شعبه بانک سامان دیدار کرد

مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک با رئیس شعبه بانک سامان دیدار کردبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن تقدیر از حسن نظر ودیدگاه رئیس شعبه بانک سامان نسبت به آموزش وپرورش و فرهنگیان ناحیه یک گفت: مساعدت و همکاری های صمیمانه مسئولان وکارکنان بانک در راستای ارائه تسهیلات وخدمات بانکی به فرهنگیان محترم قابل تقدیر است و امیدوارم که این همکاری ها ادامه داشته وافزایش یابد.

در ادامه این دیدار، "دهقانی" رئیس شعبه بانک سامان ضمن تقدیر وتشکر از حضور مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک ، از زحمات مدیر آموزش وپرورش وتمامی فرهنگیان، درتعلیم وتربیت فرزندان این مرز و بوم تقدیر کرد و گفت: ما باتمام امکاناتی که در اختیار داریم در خدمت فرهنگیان عزیز استان هستیم وتمامی کارکنان بانک، در هنگام ارائه خدمات، ابتدا موظف به تکریم فرهنگیان و سپس ارائه خدمات از جمله تسهیلات بانکی می باشند.

همچنین در این دیدار "اصغر حسین پور" کارشناس مسئول حسابداری و " حسن دستخوان" کارشناس مسئول تعاون وامور رفاهی ناحیه یک به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص ارتقاء سطح همکاری های مشترک پرداختند.

در پایان از زحمات کارمندان بانک سامان در ارائه تسهیلات بانکی به فرهنگیان محترم تقدیر و تجلیل شد.