نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ایثارگری معلمان حق التدریس

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ایثارگری معلمان حق التدریسهمکار محترم چنانچه شرایط ایثارگری دارید با در دست داشتن مدارک ذیل روز یکشنبه مورخ 28 آذر 1400به اموراداری ناحیه یک مراجعه فرمایید

1. دوقطعه عکس پشت نویسی شده

2. کپی تمام صفحات شناسنامه

3.کپی کارت ملی

4.اصل مدرک ایثارگری به تاریخ سال جاری

5. تکمیل فرم اطلاعات فردی ( جهت دانلوند به لینک زیر مراجعه کنید)