نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمود امانی طهرانی: بوم در واقع یک فضای جدیدی است که در نظام آموزش و پرورش ما به این شکل وجود نداشته است

محمود امانی طهرانی: بوم در واقع یک فضای جدیدی است که در نظام آموزش و پرورش ما به این شکل وجود نداشته است


گردهمایی معاونین آموزشی و نماینده آموزگاران نواحی یک و دو با موضوع بررسی برنامه ویژه مدارس در پژوهشسرا برازنده مقدم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، مدیر کل دفتر تالیف کتب درسی  وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این برنامه را بر اساس اعتماد به مدرسه نوشتیم چون اگر این اعتماد را بگیرید، همه چیز تعطیل می‌شود عنوان کرد بوم یا برنامه ویژه مدرسه یعنی اینکه مدیریت مدرسه، شورای مدرسه و معلمان مدرسه اجازه دارند و می‌توانند برای زمان معینی از آموزش رسمی مدرسه، خودشان موضوع، محتوا، ارائه دهنده و معلم انتخاب کنند همچنین مواد آموزشی تولید کنند، آموزش دهند، ارزشیابی کنند، کارنامه ارائه دهند و به طور کامل یک برنامه درسی را طراحی و اجرا کنند.

"محمود امانی" افزود: بوم در واقع یک فضای جدیدی است که در نظام آموزش و پرورش ما به این شکل وجود نداشته است؛ در این برنامه نه تنها این اجازه به مدرسه داده شده است بلکه از مدرسه خواسته شده است که وارد این فاز شود و این کار را انجام دهد.

وی بیان کرد: بوم در سطح مدرسه قرار می‌گیرد؛ ما عمده کتاب‌های درسی کشورمان در سطح برنامه ملی است، کتاب‌های استان شناسی در سطح برنامه استانی و «بوم»، سطح عملیاتی نشده‌ای بود که  اینک دارد محقق می‌شود. پس اولین خاستگاه برنامه ویژه مدرسه، خاستگاه علمی است که دانش برنامه درسی به ما حکم می‌کند که  باید در برنامه شما وجود داشته باشد.