نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لحظه سال تحویل در ستاد اسکان ناحیه یک

لحظه سال تحویل در ستاد اسکان ناحیه یکبه گزارش "علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ستاد اسکان شماره یک ، سال 1395 با همه خوبی و بدیهایش تمام شد، در سالی که چهره های ماندگاری از بین ما رفتند و اتفاقات خوشایند و گاه ناخوشایندی افتاد.

آغاز سال 96 در کنار مسافران و مهمانانی که به پایگاه شماره یک آمده بودند حال و هوای دیگری داشت ، در لحظه ای که سکوت خاصی حاکم شده بود و همه به تیک تاکهای ثانیه شمار آخر سال 95 گوش فرا داده بودند و به شمارشگر معکوسی که پایین جعبه ی جادویی بود خیره شده بودند و با صدای ساز و نقاره همیشگی و بیاد ماندنی و صدای شلیک توپ و اعلام :

)) آغاز سال 1396 بر هموطنان عزیز مبارک ((

در ستاد اسکان شماره یک ،همه فارغ از هر نوع لهجه ای و قومیتی به یکدیگر تبریک می گفتند و آرزوی موفقیت برای هم می کردند و با شیرینی اصیل یزدی کام خود را شیرین کردند.