نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرآیند ثبت نام مدارس شاهد سال تحصیلی 1403

فرآیند ثبت نام مدارس شاهد سال تحصیلی 1403برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ متقاضیان بایستی از طریق سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش  MY.MEDU.IR اقدام نمایند.

  ثبت نام مدارس شاهد در دو مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی انجام می شود که به دلیل غیر حضوری بودن نام نویسی اولیه، تمامی داوطلبان اعم از دانش آموزان شاهد و غیر شاهد در پایه های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، بایستی در زمان مقرر به سامانه اعلام شده مراجعه و پیش ثبت نام را انجام خواهند داد.

پیش ثبت نام

در  پایه اول دوره ابتــدایی از 5 خـرداد تـا ۲۰ خـرداد مـاه ،

در  پایه هفتم دوره متـوسطـه اول ۲۱ خرداد تا ۱۰ تیرماه

و در پایه دهم  دوره  متـوسطـه دوم ۱ تیرماه تا ۲۰ تیـرماه است

زمان ثبت نام میان پایه ها در مدارس شاهد  از  ۱ مرداد تا ۱۰ مرداد ماه است