نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غیر حضوری شدن مدارس ابتدایی

غیر حضوری شدن مدارس ابتداییاحتراما به اطلاع می رساند تمامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد برگزار خواهد شد. 

لازم به ذکر است مدارس متوسطه اول و دوم به صورت حضوری و گروه بندی و براساس پروتکل بهداشتی ۰۷ برگزار خواهد شد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد