نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملکردسوادآموزی ناحیه یک یزد به نمایش گذاشته شد

عملکردسوادآموزی ناحیه یک یزد به نمایش گذاشته شد


هیجدهم شهریور ماه 1395

همزمان با برپایی همایش اولین جشنواره الگوی برتر تدریس سوادآموزان استان یزد که در کانون ولایت تفت برگزار شد ، اهم اقدامات و عملکرد اداره سوادآموزی ناحیه یک یزد در کنار عملکرد استان به نمایش گذاشته شد  .