نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح ملی بسیج کنترل فشارخون در ناحیه یک اجرا شد

طرح ملی بسیج کنترل فشارخون در ناحیه یک اجرا شدبه گزارش "محسن ابویی" کارشناسی سلامت و تندرستی ناحیه یک، طرح ملی بسیج کنترل فشارخون با حضور همه همکاران اداری در محل نمازخانه این مدیریت اجرا شد و اطلاعات سلامت افراد در سامانه سیب ثبت و افراد دارای فشارخون بالا به پزشک متخصص ارجاع داده شدند .