نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح شناسایی و معرفی جلوه های ویژه ی معلمی در زیست بوم جدید آغاز شد

طرح شناسایی و معرفی جلوه های ویژه ی معلمی در زیست بوم جدید آغاز شدبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، تمامی معلمان رسمی، پیمانی، آزمایشی، حق التدریس، قراردادی، خرید خدمت، سرباز معلم و بازنشستگان شاغل در واحدهای آموزشی و پرورشی اعم از دولتی، غیر دولتی و مدارس خاص در هریک از دوره های تحصیلی که در هفته  حداقل 6 ساعت ابلاغ تدریس داشته باشند،  می توانند با مراجعه به کارپوشه خود در سامانه ی htd.medu.ir (شناسایی جلوه های ویژه ی معلمی در زیست بوم جدید) بر اساس شاخص ها، نمون برگ فرم خود ارزیابی را تکمیل نمایند.