نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضمن خدمت طرح ملی شهاب ویژه آموزگاران و مدیران برگزار شد

ضمن خدمت طرح ملی شهاب ویژه آموزگاران و مدیران برگزار شدبه گزارش "نعمت الله نادی پور" کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک ، برنامه ملی شهاب ویژه آموزگاران پایه چهارم ومدیران ومعاونین دوره دوم ابتدایی در 4گروه ودر 4 هفته  برگزار شد در این دوره تعداد 220 آموزگار واجد شرایط  و 173 مدیرومعاون شرکت کردند.

نادی پور افزود: با توجه به تغييرات طبيعي ناشي از رشد شخصيت، استعدادها و توانايي‌هاي کودکان و اجراي کنوني طرح براي پايه چهارم ابتدايي، هدف اصلي اين اجرا، شناسايي حوزه‌هاي استعدادي دانش‌آموزان اين پايه تحصيلي و هم‌چنين هدايت لحاظ‌شده به صورت عمومي و براي همه آن‌هاست. براي دست‌يابي به اين هدف، نبايد هيچ‌گونه جداسازي در کلاس درس و امتياز مادي و تحصيلي ويژه‌اي براي هيچ‌يک از آن‌ها صورت گيرد.

فرايند شناسايي براي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي، داراي چند مرحله است. ابتدا مجريان طرح، شامل مديران استان‌ها، معلمان، مشاوران، معاونان و مديران مدارس بر اساس متون علمي - آموزشي تدوين‌شده دوره‌هاي آموزشي مورد نياز را مي‌گذرانند. سپس بازبينه‌هاي (چک‌ليست) شناسايي استعدادها در هشت حوزه استعداد کلامي، رياضي، هنري، فضايي، حرکتي، اجتماعي، علوم‌تجربي و فرهنگ ديني توسط معلمان آموزش‌ديده تکميل و به مدير مدرسه ارائه مي‌شود و براي هدايت عمومي دانشآموزان و اولياي آن‌ها مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد و گزارش تحليلي آماري دقيقي از طرف مدرسه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال مي‌شود.