نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضمن خدمت آگاهی از روش های تخلیه تلفنی برگزار شد

ضمن خدمت آگاهی از روش های تخلیه تلفنی برگزار شد


ضمن خدمت آگاهی از روش های جاسوسی و تخلیه تلفنی ویژه مدیران و معاونین مدارس، با مشارکت واحد حراست و ضمن خدمت ناحیه یک، در سالن اندیشه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، مدرس این دوره نکاتی در رابطه با تخلیه تلفنی و هشدار های امنیتی بیان نمود و افزود: تخیله تلفنی موضوعی است که در عین سادگی و کم اهمیت، جلوه کردنش بسیار مهم و حیاتی است و می تواند به امنیت کشور خدشه وارد کند.

وی درباره تعریف تخلیه تلفنی گفت: تخلیه تلفنی در معنای عام به معنای به دست آوردن اطلاعات از افراد مختلف جامعه توسط تلفن، به وسیله‏ی کسانی است که به هر دلیل عناد با این مرز و بوم دارند. در تخلیه تلفنی دشمن آگا هانه تلاش می کند با بهره‏گیری از غفلت یا فریب عوامل خودی، از طریق برقراری ارتباط تلفن به کسب اطلاعات و القای خواسته ‏های خود بپردازد.

وی افزود: هدف دشمن از تخلیه تلفنی  جمع آوری اطلاعات در خصوص مشکلات داخلی جامعه، در راستای بهره برداری تبلیغی است و با هدف ایجاد اخلال در روابط جمهوری اسلامی در مجامع بین‏ المللی انجام می گیرد.

در ادامه کارشناس این دوره در رابطه با راه  های امنیتی، کم کردن جاسوسی و تخلیه تلفنی نکاتی را بیان نمود.