نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شکایت انجمن

شکایت انجمن


اولیای محترم، در صورت مشاهده تخلف از طرف تولیدی یا آموزشگاه می توانند موارد مدنظر خود را از راه های زیر اطلاع رسانی و پیگیری نمایند

 

تماس با بازرسی سازمان صمتبه شماره   124      

تماس با بازرسی و نظارت اتاق اصناف   به شماره  03536291719

تماس با اتحادیه خیاط و تولیدکنندگان پوشاک  به شماره 03536232439