نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهردار منطقه یک در اولین روز از هفته مقام معلم از پرسنل دبستان شهید بابایی تجلیل نمود

شهردار منطقه یک در اولین روز از هفته مقام معلم از پرسنل دبستان شهید بابایی تجلیل نمودبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، "مهندس کشفی" شهردار منطقه یک شهری به همراه "عبدالحمیدصابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و کارشناسان همراه در اولین روز از هفته مقام معلم از پرسنل دبستان شهید بابایی تجلیل نمودند.