نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شش سال،شش ارزیابی،شش رتبه اول گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک

شش سال،شش ارزیابی،شش رتبه اول گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یکبه گزارش "محمدرضا ستار" کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک یزد، با توجه به نتایح ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دوره متوسطه نواحی و مناطق استان در سال تحصیلی 95- 96 برای ششمین سال متوالی ناحیه یک یزد مقام اول استان را بدست آورد.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک این افتخار زرین را تبریک گفته ، قطعاً کسب این رتبه های برتر ماحصل رشادت و فعالیتهای چشمگیر حوزه آموزش متوسطه وعلی الخصوص کارشناس گروههای آموزشی و سرگروه های محترم بوده است که برای تمام همکاران عزیز آرزوی توفیق روزافزون داریم.