نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع نام نویسی

شروع نام نویسی


پیش نام نویسی مرحله سوم پایه اول  از 5 مرداد99 ویژه افرادی که در بازه زمانی قبلی پیش نام نویسی نکرده اند فعال میگردد

 

نکته 1:  اولویت زمانی برای پیش نام نویسی وجود ندارد به این معنی که نام نویسی پایانی دانش آموز پس از بررسی مدارک در آموزشگاه انجام خواهد شد

نکته 2  : پس از پایان پیش نام نویسی در سامانه از هرگونه مراجعه حضوری به آموزشگاه خودداری نمایید و بایست تا پایان زمان پیش نام نویسی  صبر نمایید و از آن زمان به بعد پیامک زمان مراجعه به آموزشگاه برای شما ارسال خواهد شد

نکته 3 : اتباع خارجی پایه اول می بایست مدارک شناسایی خود را به آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه  تحویل داده و پس از گرفتن کد 11 رقمی دانش آموز به سامانه مراجعه نمایندو اتباع خارجی پایه هفتم از کد روی کارنامه ششم خود استفاده کنند.

نکته 4 : پیش نام نویسی در سامانه فقط برای آموزشگاه های عادی دولتی است ( این فرایند شامل  آموزشگاه های غیر دولتی ، قرآنی و  شاهد  نیست )

 

فیلم راهنمای سامانه                              ورود به سامانه