نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع رنگ آمیزی مدارس(طرح هجرت) به همت گروه جهادی شهدای فرهنگی

شروع رنگ آمیزی مدارس(طرح هجرت) به همت گروه جهادی شهدای فرهنگی


در آموزش و پرورش ناحیه یک طرح هجرت با همت گروه جهادی شهدای فرهنگی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، در اردوی طرح هجرت، به همت گروه جهادی شهدای فرهنگی با رعایت پروتکل بهداشتی، دبستان فقیه خراسانی مرمت و رنگ آمیزی شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوزه بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک، از روند اجرای طرح در این مدرسه بازدید کردند.