نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه ستاد پروژه مهر برگزار شد

سومین جلسه ستاد پروژه مهر برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی جدید و حضور دانش آموزان در مدارس گفت: موفقیت پروژه مهر مستلزم برنامه ‌ریزی دقیق و جدیت در اجرای آن است و ساماندهی نیروها، فضاهای آموزشی و افتتاح پروژهای عمرانی باید با جدیت پیگیری شود.

"حبیب فکوری" هدف از اجرای پروژه مهر را ایجاد تحولی نوین در نگرش دانش آموزان نسبت به محیط درس و مدرسه دانست و بیان داشت: مدیران محترم مدارس ضمن پاسخگویی به موقع به بخشنامه های ارسالی،  تمام توان خود را جهت بازگشایی مطلوب مدارس به کار گیرند.

در ابتدای جلسه "سعید جعفری" مسئول روابط عمومی ناحیه یک و دبیرستاد پروژه مهر به بررسی روند اجرایی مصوبات دو جلسه قبل پرداخت .

وی از اعضای ستاد پروژه مهر خواست تا در فرصت باقیمانده ضمن حضور در جلسات کمیته ها، گزارش هر جلسه را به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

در پایان هر یک از اعضا به بیان نظرات خود پرداختند.