نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد امتحانات ناحیه یک تشکیل جلسه داد

ستاد امتحانات ناحیه یک تشکیل جلسه داداولین جلسه ستاد امتحانات در سال 96 درمحل سالن اجتماعات این مدیریت با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید.

در ابتدا "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک  در خصوص اهمیت امتحانات اهم از داخلی ونهائی توصیه هایی را ایراد و مصوبات ستاد امتحانات استان نیز ارائه گردید.

در ادامه "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش مواردی را جهت هماهنگی و اخذ تصمیم مطرح نمود که تصمیمات ذیل گرفته شد.

1-تنظیم برنامه ا متحانات پایه های هفتم وهشتم توسط مدارس انجام شود.با اولویت برگزاری امتحان درس هدیه های آسمانی در روز اول

2-برنامه امتحانات پایه دهم وامتحانات غیر نهائی دوره پیش دانشگاهی بصورت هماهنگ ناحیه تنظیم شود.

3- انتخاب ناظر جهت بازدید از حوزه های امتحاناتت داخلی ونهائی

4- برگزاری جلسه توجیهی با همکاران برگزار کننده امتحانات نهائی.