نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد امتحانات آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد

ستاد امتحانات آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، با هدف برگزاری مطلوب امتحانات خردادماه، جلسه ستاد امتحانات با حضور اعضا در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.

در این جلسه هر یک اعضا نظرات خود را جهت بهتر برگزار شدن ارزشیابی دانش آموزان در خرداد ماه سال جاری بیان نمودند.