نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساماندهی ترمیمی دبیران مدارس متوسطه دوره اول پایان یافت

ساماندهی ترمیمی دبیران مدارس متوسطه دوره اول پایان یافت


سی و یکم مردادماه 1395

 

ساماندهی دبیران مرد و زن مدارس متوسطه دوره اول با حضور بیش از 350 نفر از همکاران متقاضی بر اساس جدول زمانبندی تعیین شده از بیست وپنجم لغایت سی و یکم مردادماه جاری در هشت رشته تدریس انجام شد.

در این برنامه علاوه بر دبیران دوره اول متوسطه ، دبیران کسر ساعت موظف دوره دوم و دبیران منتقل شده به ناحیه نیز ساماندهی شدند.