نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساماندهی ترمیمی دبیران مدارس متوسطه دوره اول پایان یافت

ساماندهی ترمیمی دبیران مدارس متوسطه دوره اول پایان یافت


سی و یکم مردادماه 1395

 

ساماندهی دبیران مرد و زن مدارس متوسطه دوره اول با حضور بیش از 350 نفر از همکاران متقاضی بر اساس جدول زمانبندی تعیین شده از بیست وپنجم لغایت سی و یکم مردادماه جاری در هشت رشته تدریس انجام شد.

در این برنامه علاوه بر دبیران دوره اول متوسطه ، دبیران کسر ساعت موظف دوره دوم و دبیران منتقل شده به ناحیه نیز ساماندهی شدند.