نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی پرسنل وظیفه جدیدالورود ناحیه یک انجام شد

سازماندهی پرسنل وظیفه جدیدالورود ناحیه یک انجام شدبه گزارش "جلیل زارع" رییس امور اداری ناحیه یک، 31 نفر امریه پذیرفته شده ناحیه یک پس از گذارندن دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در مدارس ناحیه سازماندهی شدند."عبدالحمید صابری" مدیر ناحیه یک یزد، درخصوص جایگاه و منزلت معلمان و وظیفه خطیری که اکنون بر دوش نیروهای جوان می باشد نکاتی را یادآور شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک برای تمام همکاران آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.