نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی دبیران متوسطه دوره اول در حال انجام می باشد

سازماندهی دبیران متوسطه دوره اول در حال انجام می باشدبه گزارش "جلیل زارع" رییس امور اداری ناحیه یک، تکمیل فرم سازماندهی دبیران متوسطه دوره اول در امور اداری ناحیه در حال انجام است. وی افزود اخرین مهلت ارائه و تکمیل فرم دهم مرداد ماه خواهد بود.