نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) به تعویق افتاد

زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) به تعویق افتاد


تعویق زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش‌آموزان

مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورشش طی اطلاعیه ای از به تعویق افتادن زمان ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان ( شاد) به دلیل صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان و حصول اطمینان از اختصاصی و امن بودن بستر ارتباطی این شبکه خبر داد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با عنایت به تصمیم و تاکید وزارتخانه متبوع مبنی بر اختصاصی و امن بودن بستر ارتباطی معلم  دانش‌آموزان و به منظور صیانت از حقوق آموزشی و ترببتی دانش‌آموزان و نیاز به زمان بیشتر برای حصول اطمینان بخش فنی از این امر، ضمن تاکید بر اهمیت راه اندازی این بستر و پابرجا بودن کلیه دستورالعمل‌های ارسالی معاونین آموزشی، زمان ورود مدیران، معلمان و دانش‌آموزان به این بستر ارتباطی در روزهای آتی اعلام می‌شود.