نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روش دریافت گذر واژه فیش حقوقی

روش دریافت گذر واژه فیش حقوقی


مدیران محترم می توانند برای دریافت فایل راهنما جهت تغییر یا ایجاد گذر واژه فیش حقوقی برای کارکنان واحد آموزشی،  از لینک زیر استفاده کنند.