نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رسیدگی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به خواسته ها و مطالبات مردم و فرهنگیان

رسیدگی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک به خواسته ها و مطالبات مردم و فرهنگیان


یک شنبه های مردمی، تداوم خدمت، بی وقفه و پرقدرت

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، حبیب فکوری مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک منوال یک شنبه های هر هفته  به درخواست های  مردم و فرهنگیان محترم  به صورت مستقیم  رسیدگی کرد.