نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی نخستین استودیوی ضبط صدای آموزش و پرورش ناحیه یک

راه اندازی نخستین استودیوی ضبط صدای آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، نخستین استودیوی حرفه ای ضبط صدا در کانون فرهنگی تربیتی رسالت راه اندازی شد.

متقاضیان می توانند به منظور صدابرداری و تهیه فایل های صوتی از هم اکنون با کانون فرهنگی تربیتی رسالت هماهنگ نمایند.

تلفن تماس: ۳۷۲۱۵۴۱۰_۰۳۵