نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای رفع برخی از کدهای خطا هنگام استفاده از شبکه آموزش دانش آموزی(شاد)

راهنمای رفع برخی از کدهای خطا هنگام استفاده از شبکه آموزش دانش آموزی(شاد)چنانچه درنصب وراه اندازی برنامه شاد با کدهای مشکل به شماره های ۴۰۱ ، ۴۰۲ و ۴۰۳ مواجه شدید:

۱. -شلوغی سامانه:  راه اندازی را به زمانی دیگر موکول کنید.

۲. -فارسی بودن کیبورد گوشی: که قبل نوشتن اعدادبایدانگلیسی شود

۳. عدم استفاده از تقویم تولد:لطفا جهت ثبت تاریخ تولد برروی مستطیل  ماه وسال کلیک کنین درابتداماه وسپس سال تولدرووارد نمایید درپایان روز تولدراواردنمایید.

۴.  بایدحاصل جمع دوعدد راهم درجای مشخص شده بنویسید.

خطای ۴۰۳ یعنی مشکل  در احراز هویت،

باید صحت مشخصات شناسنامه ای دانش آموز در سامانه سناد چک شود .

خطای ۴۰۶ : هر دانش آموز برای ثبت مشخصات شناسنامه ای ۵ دقیقه زمان دارد چنانچه در ۵ دقیقه نتواند اطلاعات خود را ثبت کند با خطای ۴۰۶ مواجه می شود 

در این صورت مجددا اقدام به ثبت مشخصات کنید

خطای ۴۰۲ و ۴۰۱ : اگر بعد از ثبت مشخصات دانش آموز با خطای ۴۰۱ یا ۴۰۲ مواجه شدید باید برگردید به مرحله قبل و دوباره به مرحله ای که در حین ثبت آن بودید وارد شوید و اگر مرحله ثبت احراز هویت به دکمه ورود به کلاس رسیده بودید و خطای ۴۰۱ یا ۴۰۲ زد باید به قسمت دانش آموز سپس قسمت لیست دانش آموزان بروید و نام دانش آموز را انتخاب کنید.

در برخی مواقع هم این کد به دلیل قطعی نرم افزار شاد می باشد که در زمان دیگر اقدام کنید.