نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه یک

دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، صبح امروز دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه مصباح فر معاون تحقیق و پژوهش و ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی به گفت و گو با شورای معاونین آموزش و پرورش ناحیه یک پرداختند.
در این دیدار سامانه های تهیه شده توسط آموزش و پروش ناحیه یک معرفی و عملکرد هر یک از حوزه های این مدیریت مورد بررسی قرار گرفت.