نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار صمیمی معاون آموزش متوسطه اداره کل و مشاور جوان مدیر کل با همکاران واحد متوسطه

دیدار صمیمی معاون آموزش متوسطه اداره کل و مشاور جوان مدیر کل با همکاران واحد متوسطهبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل و "قریشی" مشاور جوان مدیرکل آموزش و پرورش استان در دیداری صمیمی با همکاران واحد متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک، گفت وگو نمودند.