نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار صمیمی با خیر مدرسه ساز حاج محمد علی اولیا

دیدار صمیمی با خیر مدرسه ساز حاج محمد علی اولیابه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، "کاظم رحیمی نژاد" مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و "حبیب فکوری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد، با حضور در منزل خیر مدرسه ساز حاج محمد علی اولیا با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
لازم به ذکر است حاج محمد علی اولیا 6 مدرسه را در مقاطع مختلف تحصیلی برای آموزش و پرورش ناحیه یک ساخته است.