نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار رئیس سازمان دانش آموزی با مدیر آموزش پرورش ناحیه یک به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام معلم

دیدار رئیس سازمان دانش آموزی با مدیر آموزش پرورش ناحیه یک به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام معلم به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد،دیدار ریاست  سازمان دانش آموزی واعضای مجلس  ومجامع اعضا و مربیان پیشتاز استان با مدیریت و پرسنل آموزش و پرورش ناحیه یک یزد به مناسبت سالروز بزرگداشت مقام معلم