نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین همایش مدیران متوسطه دوره اول برگزار شد

دومین همایش مدیران متوسطه دوره اول برگزار شددومین همایش مدیران متوسطه  دوره اول در محل مرکز آموزشی ،تفریحی امام حسین (ع) و با حضور "کاظم غلام پور" معاون آموزش متوسطه و "محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه یک  و کارشناسان موضوعی و مدیران مدارس متوسطه اول برگزار شد.

در این همایش در خصوص جایگاه هدایت تحصیلی و نقش و اهمیت آن در روند ادامه تحصیل دانش آموزان،موارد حوزه ارزیابی عملکرد ، مسائل آموزشی و اجرایی و امتحانات، ثبت نام و سازماندهی بحث و تبادل نظر شد. در ادامه این گردهمایی مدارس هیات امنایی نیز جلسه ویژه ای تشکیل و در خصوص برخی موارد هماهنگی نمودند.