نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه تربیتی، تندرستی پروژه مهر برگزار شد

دومین جلسه کارگروه تربیتی، تندرستی پروژه مهر برگزار شد


در راستای پروژه مهر انجام شد
کارگروه تخصصی تربیتی، تندرستی پروژه مهر ناحیه یک، با حضور "کاظم پناهی" معاون پرورشی و تربیت بدنی، کارشناس مسئولین و کارشناسان حوزه پرورشی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، در این جلسه آماده و شاداب سازی فضای مدارس، پیگیری های مربوط به برگزاری نماز جماعت مدارس،  برنامه ریزی جهت برگزاری ضمن خدمت اردویی و پویش های مرتبط با شروع سال تحصیلی، محتوای تیم رسانه، نکات مرتبط با حجاب و عفاف، ساماندهی همکاران  پرورشی، معرفی سایت جدید پرورشی، برگزاری مسابقه دانایی توانایی و... مورد بررسی قرار گرفت و پیگیری مصوات به کارشناسان مربوطه محول شد.