نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه نشست هماهنگی با آموزش دهندگان سواد آموزی برگزار شد

دومین جلسه نشست هماهنگی با آموزش دهندگان سواد آموزی برگزار شدبه گزارش مرکزروابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک یزد دومین جلسه نشست هماهنگی با آموزش دهندگان سواد آموزی این مدیریت با حضور رئیس و  مسئول سنجش سواد آموزی اداره کل در مورخ  سه شنبه 1401/6/1در محل سالن شهید پور محمد علی ناحیه یک برگزار شد.
در این جلسه پیرامون حجم تخصیصی و روند جذب سوادآموزان به خصوص حجم کمیساریا بحث و تبادل نظر شد.
ارائه گزارش عملکرد حوزه سواد آموزی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات آموزش دهندگان در دستور کار این جلسه بود.